Aktualności

Zakończenie roku w klasach maturalnych – 30 kwietnia 2020 roku

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tegoroczne wręczenie świadectw ukończenia szkoły uczniom klas maturalnych odbędzie się 30 kwietnia 2020r. w holu głównym szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem.
Absolwenci stawiają się przy wejściu głównym do szkoły, w odstępach 2 metrów od siebie w maseczkach i rękawiczkach z własnym długopisem, pojedynczo wchodzą do szkoły. Świadectwa będzie wręczał dyrektor szkoły. Po odbiorze świadectwa uczniowie wychodzą z budynku i niezwłocznie opuszczają teren szkoły (nie wolno gromadzić się na placu i terenie wokół szkoły).

Harmonogram wręczania świadectw ukończenia szkoły:

godz. 09:00 – klasa 4A TB
godz. 11:00 – klasa 4B TB

Przy odbieraniu świadectw należy dokonać zwrotu książek do kartonu (książki w przezroczystych woreczkach foliowych i nazwiskiem osoby oddającej), który będzie wystawiony przy wejściu do szkoły w celu rozliczenia się ze szkołą. Świadectwo ukończenia szkoły można odebrać w innym terminie po uprzednim ustaleniu terminu z sekretariatem szkoły.

Z wyrazami szacunku
Jan Stasiowski
Dyrektor Szkoły

Skip to content