Biblioteka

Dorota Danielewska

tel. (54) 232 32 04 wew. 222

poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 13.00

 

Ewa Ziółkowska

tel. (54) 232 32 04 wew. 222

poniedziałek 11.30 – 14.00
wtorek 8.00 – 12.00
13.15 – 14.00
środa 10.30 – 13.00
czwartek 9.00 – 10.30
piątek 8.00 – 11.00
13.15 – 14.00

 

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA  W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. W bibliotece przebywać mogą jednocześnie 2 osoby (pracownik plus 1 wypożyczający).

2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

3. Każda osoba udająca się do biblioteki zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk  (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu do szkoły)

4. Odstęp pomiędzy osobami znajdującymi się w bibliotece powinien wynieść minimum  2 metry.

5. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni poza stanowiskiem wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.

6. Biblioteka przyjmować będzie jedynie zwroty wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wypożyczenie materiałów niezbędnych do realizowania treści edukacyjnych (np. lektur).

7. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i pracowni multimedialnej.

8. Zwrotów należy dokonywać do pudełka ustawionego przed drzwiami biblioteki. Książek włożonych do pudełka nie wolni wyciągać. Jeśli czytelnik nie wypożycza książek nie wchodzi do biblioteki.

9. Przyjęte egzemplarze poddaje się kwarantannie na okres 7 dni. Zbiory oznaczone datą, w której zostały przyjęte , składowane będą w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, odizolowane od innych egzemplarzy.

10. Niedostępny jest swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.

11. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest do odwołania korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

12. Pomieszczenia biblioteki są regularnie wietrzone, a części wspólne dezynfekowane.

13. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez nauczyciela bibliotekarza .

Skip to content