Egzaminy


EGZAMINY POPRAWKOWE – SIERPIEŃ 2020

zajęcia praktyczne – 26.08.2020r. godz. 9:00 – uczniowie klasy 2a Branżowej Szkoły I Stopnia – warsztaty na Nowomiejskiej 25

zajęcia praktyczne – 26.08.2020r. godz. 11:00 – uczniowie klasy 3a Branżowej Szkoły I Stopnia – warsztaty na Nowomiejskiej 25

język angielski – 28.08.2020r. godz. 9:00 – uczniowie klasy IIA Technikum – sala 103


Wytyczne dotyczące egzaminów w 2020r.  [pdf]Egzamin maturalny

Darmowa witryna internetowa umożliwiająca szybkie i czytelne wypełnienie deklaracji maturalnej: https://deklaracja.edu.pl/

Informacja o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2019/2020  [pdf]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – absolwentów od 2016r.  [docx]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – absolwentów do 2015r. [docx]

Termin złożenia deklaracji wstępnej   30 września 2019r., ostatecznej   7 lutego 2020r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym [doc]

PP – POZIOM PODSTAWOWY

PR – POZIOM ROZSZERZONY

 

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym 11 sierpnia 2020r.

Egzamin w terminie dodatkowym i poprawkowym [doc] Termin egzaminu poprawkowego:  08 września 2020r. (wtorek) godz. 14:00

Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w nowej formule egzaminu [doc]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 [pdf]

 


 Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów pisemnych w roku szkolnym 2019/2020:

Sesja 1: 10 stycznia 2020r.

Sesja 2: 23 czerwca 2020r.

Terminy egzaminów praktycznych – według indywidualnych harmonogramów.

Data wydawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020:

Sesja 1: 20 marca 2020r.

Sesja 2: 31 sierpnia 2020r.

 

Harmonogram egzaminu w sesji 2. czerwiec/lipiec 2020 [pdf]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego [pdf] – uczeń składa deklarację na 4 miesiące przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający, który przystąpił do egzaminu, otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Materiały i przybory pomocnicze [doc]

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas IV i absolwentów [pdf]

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas III  [pdf]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020 [pdf]

UWAGA ABSOLWENCI!!!

W przypadku absolwentów trzecie i kolejne podejście do egzaminu jest płatne i wynosi: 209,94 zł za cały egzamin (69,98 zł za część pisemną i 139,96 zł za część ‎praktyczną)‎. Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000. W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_numer kwalifikacji. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE  (ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk) nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

Absolwenci,  którzy zdali egzamin poprawkowy i posiadają świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez komisję okręgową. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek absolwenta. Wzór wniosku [pdf].

W roku szkolnym 2016/2017 „stary egzamin” zawodowy  tzn. dla absolwentów przed 2015r. przeprowadzony był po raz ostatni. Po tym terminie, zdający mogą przystąpić tylko do „nowego egzaminu”  zawodowego z kwalifikacji.

 


 

Więcej informacji o egzaminach można znaleźć na stronie internetowej
OKE w Gdańsku: www.oke.gda.pl

Serwis internetowy absolwentów: http://wyniki.oke.gda.pl/