Stomatolog

W związku z realizacją ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami organ prowadzący przekazał wykaz gabinetów stomatologicznych wykonujących działalność leczniczą, z którymi Gmina Miasto Włocławek zgodnie z art. 12 ust. 3 powyższej ustawy podpisała porozumienie w zakresie leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży wraz z harmonogramem pracy gabinetów dentystycznych.

   Wykaz gabinetów dentystycznych wraz z organizacją ich pracy zapewniających możliwość korzystania uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek znajduje się tutaj.

Skip to content