Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne

1) Wariant ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2017/2018 wybrany przez Radę Rodziców [pdf]
2) Sposoby zgłaszania szkody.  [pdf]
3) Druk zgłoszenia szkody. [pdf]
4) Instrukcja internetowego zgłaszania szkody. [pdf]
5) OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) [pdf]

Bezpośredni  kontakt  do przedstawiciela ubezpieczyciela: Mariusz Kaczmarek, Broker Ubezpieczeniowy, tel: 609 798 876

Zakres ubezpieczenia_polisa nr EDU-A/P nr 041110 – rok szkolny 2017/2018 [pdf]