Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne NNW 2022/2023

Termin opłacenia składki do 30 września 2022r.

Nr konta BROKER PROFIT TM: 33 1140 2017 0000 4402 0621 8434

tytuł przelewu: ZSB, imię i nazwisko dziecka, klasa ( np. ZSB, Jan Kowalski, klasa IIA )
lub u wychowawcy klasy.

 

1) zakres ubezpieczenia UNIQA_zakres ubezpieczenia NNW– wpłaty na konto prosimy dokonać do 30 września 2022r.
2) ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia
3) tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu 2) Tabela uszczerbków NNW

 

Skip to content