Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne NNW 2023/2024

Termin opłacenia składki do 15 października 2023r.

Nr konta BROKER PROFIT TM: 63 1140 2004 0000 3702 8402 0221

tytuł przelewu: ZSB, imię i nazwisko dziecka, klasa ( np. ZSB, Jan Kowalski, klasa IIA )
lub u wychowawcy klasy.

1) zakres ubezpieczenia: UNIQA_zakres ubezpieczenia NNW– wpłaty na konto prosimy dokonać do 15 października 2023r.
2) ogólne warunki ubezpieczenia oraz tabela uszczerbków: Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z Tabelą Uszczerbków

Skip to content