Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne

1) Warianty ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019 wybrane przez Radę Rodziców
a. wysokość składki 48zł [ COLONNADE_48],
b. wysokość składki 58zł [ COLONNADE_58].
2) Sposób zgłaszania szkody [ULOTKA SZKODOWA]
3) Druk zgłoszenia szkody. [DRUK ZGŁOSZENIA ]
4) OWU [ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA]

 

Bezpośredni  kontakt  do przedstawiciela ubezpieczyciela: Mariusz Kaczmarek,
Broker Ubezpieczeniowy, tel: 609 798 876