Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne

1) Oferta ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2019/2020  [pdf]
2) Sposób zgłaszania szkody [doc]
3) Druk zgłoszenia szkody. [DRUK ZGŁOSZENIA ]
4) Zgłoszenie szkody elektronicznie [doc]
4) OWU [ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA]
5) Tabela norm [pdf]