Projekty unijne

 Rok szkolny 2017/2018  – 2018/2019

ue

„Włocławek zawodowo”

 

 • Kurs spawacza – lista uczniów [doc]

  IMG_20180609_083248


  Harmonogram zajęć:
  6.03.2019r., 11.03.2019r., 13.03.2019r., 18.03.2019r., 25.03.2019r., 27.03.2019r., godz. 15:00 – 18:45 sala 35.

 

Od 1 stycznia 2018r.  do 30 września 2019 r. Zespół Szkół Budowlanych bierze udział w projekcie „Włocławek zawodowo”. W ramach projektu 60 uczniów naszej szkoły bierze udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców. 104 uczniów ma możliwość uczestniczenia w:

 • kursach specjalistycznych z zakresu: spawania metodą MAG/TIG, operatora koparki, prawa jazdy kat. B

 • zajęciach specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych,

 • zajęciach z obsługi programu CAD, wykorzystania ICT w budownictwie,

 • zajęciach z zastosowań matematyki w budownicwtie oraz z języka obcego zawodowego

  Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie objęci są programem doradztwa zawodowego ukierunkowanym na przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.

  Regulamin rekrutacji do projektu [doc]

  Karta zgłoszenia [doc]
  Oświadczenie dla uczestnika projektu [doc]
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie [doc]
  Oświadczenie uczestnika projektu [doc]
  Zaświadczenie dyrektora szkoły [doc]
  Umowa cywilno prawna uczestnictwa w projekcie [doc]

  • Staże zawodowe

   W dniu zakończenia stażu stażyści odbywający staż pozostawiają u pracodawcy:

   Dziennik stażu [doc] wraz z indywidualnym programem stażu (dziennik wypełniamy STARANNIE zgodnie z indywidualnym programem stażu danego stażysty)
   Wniosek o zwrot kosztów za dojazd [doc] wraz z odpowiednimi załącznikami, które opisane są we wniosku. Dodatkowo  w przypadku dojazdu samochodem np. rodzica  należy dostarczyć umowę użyczenia tego pojazdu [pobierz wzór] )
   Zgodę na przekazywanie stypendium za staż na OSOBISTY rachunek bankowy [doc]
   Badania lekarskie

   Przykładowe programy  stażu dla poszczególnych zawodów: technik budownictwa [doc], technik geodeta [doc], technik architektury krajobrazu [doc].Rok szkolny 2015/2016

„Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

 

 


Rok szkolny 2014/2015  

„Włocławek uczy praktycznie”

 


 Rok szkolny 2013/2014  

„Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe”

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu  [pdf]

 


 Rok szkolny 2010/2011  – 2012/2013   

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko – pomorskim”

 


Rok szkolny 2009/2010

„Wiedza+Umiejętności= Pewna Praca”