Projekty unijne

Rok szkolny  2020/ 2021 i 2021/2022

„Włocławek zawodowo II”

Działania realizowane w ramach projektu
W ramach projektu podjęte zostały :

1. Zajęcia dodatkowe:
a) podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
b) podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcenia zawodowego.
Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym dodatkowe wsparcie służące podnoszeniu , nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
2. Doposażenie / wyposażenie pracowni zawodowych niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.
Stan przygotowania szkół do nauki zawodu, wyposażenie pracowni jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych szkołach i najczęściej wymagają doposażenia , dlatego zaplanowano w projekcie , tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla naucz. zawodów obejmujących wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                       3. Podniesienie kwalifikacji praktycznych poprzez staże dla uczniów technikum. Realizacja wysokiej jakości staży ( ucz. technikum) dla ucz. kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami /możliwość pracy na stanowisku w rzeczywistych warunkach.
4. Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, określenia własnego Indywidualnego Planu Działań.

Regulamin rekrutacji Włocławek Zawodowo II 30. 04. 2022r. – regulamin rekrutacji Włocławek zawodowo II 30.04.2022

Regulamin rekrutacji Włocławek Zawodowo II 31. 12. 2022r. –  regulamin rekrutacji Włocławek Zawodowo II 31.12.2022


Rok szkolny 2017/2018  – 2019/2020

ue

„Włocławek zawodowo”


  • Fotorelacja z zajęć prowadzonych w ramach projektu [html]

Od 1 stycznia 2018r.  do 31 grudnia 2019 r. Zespół Szkół Budowlanych brał udział w projekcie „Włocławek zawodowo”. W ramach projektu 60 uczniów naszej szkoły brało udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców. 104 uczniów miało możliwość uczestniczenia w:

  • kursach specjalistycznych z zakresu: spawania metodą MAG/TIG, operatora koparki, prawa jazdy kat. B

  • zajęciach specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych,

  • zajęciach z obsługi programu CAD, wykorzystania ICT w budownictwie,

  • zajęciach z zastosowań matematyki w budownicwtie oraz z języka obcego zawodowego

    Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie objęci byli programem doradztwa zawodowego ukierunkowanym na przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.

     Rok szkolny 2015/2016

„Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

 

 


Rok szkolny 2014/2015  

„Włocławek uczy praktycznie”

 


 Rok szkolny 2013/2014  

„Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe”

 


 Rok szkolny 2010/2011  – 2012/2013   

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko – pomorskim”

 


Rok szkolny 2009/2010

„Wiedza+Umiejętności= Pewna Praca”

Skip to content