Kalendarz 2019/2020

1. Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2019/2020 [ doc]

2. Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:

od zajęć dydaktycznych10 stycznia 2020r., 4,5,6 maja 2020r.,
12,23 czerwca 2020r.


od zajęć praktycznych2,3 stycznia 2020r., 4,5,6 maja 2020r.,
12 czerwca 2020r.