Kalendarz 2019/2020

1. Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2019/2020 [ w przygotowaniu]

2. Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:

od zajęć dydaktycznych

od zajęć praktycznych