Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku

Zespół Szkół Budowlanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Wyłączna

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Górniewicz.
 • E-mail: zsb@zsb.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 2323204

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Zespół Szkół Budowlanych
  ul. Nowomiejska 25
  87-800 Włocławek
  lub
  Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek
 • E-mail: zsb@zsb.wloclawek.pl
 • Telefon: 542323204
   Skargę można złożyć również do

Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność Architektoniczna
Budynku Zespołu Szkół Budowlanych
ul. Nowomiejska 25
87-800 Włocławek

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
   Do budynku Zespołu Szkół Budowlanych można dotrzeć za pomocą komunikacji miejskiej. Do wejścia głównego szkoły  prowadza schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich . Drzwi wejściowe o szerokości 90 cm dwuskrzydłowe otwierane ręcznie. Dzwonek przy drzwiach wejściowych po lewej stronie.
   Przy wejściu do korytarza administracji znajdują się schody. Dzwonek po prawej stronie przywołujący pracownika sekretariatu.
  •  Opis dostępności korytarzy,schodów,wind
   Korytarze płaskie. Obiekt składa się z parteru, I piętra i II pietra. Na każde piętro prowadzą schody organiczne z jednej strony ściana z drugiej poręczą.  W budynku nie ma windy ani podnośników oraz procedur ich użycia.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych,pętli indukcyjnych.
   W obiekcie brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych, platform, pochylni,
  • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
   Parking ogólnodostępny, brak miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa wyposażona jest narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niepełnosprawne.

w prawym górnym rogu znajduje się niebiesko-biały znacznik – dostępność cyfrowa, po naciśnieciu którego otrzymujemy do wyboru z menu:

     • Powiększ tekst
     • Zmniejsz tekst
     • Skala szarości
     • Wysoki kontrast
     • Negatywny kontrast
     • Jasne tło
     • Podkreśl link
     • Czytelna czcionka
     • Reset

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego [pdf]

Skip to content