Historia

Historia Szkół Budowlanych we Włocławku rozpoczęła się w dniu 1.08.1958 r., kiedy to zarządzeniem Ministra Oświaty utworzono Szkołę Rzemiosł Budowlanych.

Bazę wyjściową stanowiła Zasadnicza Szkoła Metalowa nr 1 przy ulicy Sempołowskiej 2 . Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem, aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 1958 był Wiktor Proski. Dzięki troskliwym zabiegom dyrektora już w rok później szkoła otrzymała własny gmach przy ulicy Żytniej 55 . W roku 1963 liczyła już 20 oddziałów.

Rozwój budownictwa na naszym terenie, rosnąca liczba absolwentów szkoły rzemiosł, zapotrzebowanie na średni personel techniczny doprowadza do powołania zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 3 lipca 1963 r. Technikum Budowlanego we Włocławku z siedzibą przy ulicy Waryńskiego 6. Na funkcję dyrektora nowo utworzonej placówki powołany został mgr Józef Święcikowski.

W roku 1964 rozporządzeniem ministerstwa zostaje utworzona Państwowa Szkoła Techniczna (Późniejsze Policealne Studium Budowlane), dla którego bazę dydaktyczną stanowiło wcześniej utworzone technikum.

Z dniem 1 września 1969 r. na podstawie decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy połączono Technikum Budowlane z Zasadniczą Szkołą Budowlaną, pod jedną dyrekcją mgr Józefa Święcikowskiego. Zajęcia dydaktyczne odbywały się przy ul. Żytniej i Waryńskiego co utrudniało realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły . Aby zapewnić lepsze warunki nauczania dla coraz większej liczby uczniów w grudniu 1971 r. oddano wybudowany przez uczniów pawilon lekcyjny .

W roku 1972 na stanowisko dyrektora szkoły powołany został mgr Marian Grzywacz. Kształcenie młodzieży i dorosłych w coraz to nowych zawodach i specjalnościach uzależnione zostaje od powiększenia bazy placówki . W 1974 r. w związku z reorganizacją szkolnictwa zawodowego we Włocławku, szkoła otrzymuje obiekt przy ulicy Nowomiejskiej 25, gdzie z dniem 1 września rozpoczynają się tak zajęcia teoretyczne jak i przeniesione z ul. Żytniej zajęcia praktyczne. Utworzony zostaje jeden wspólny organizm szkolny pod nazwą Zespół Szkół Budowlanych, w skład których wchodzą : Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Budowlana i Liceum Zawodowe .

W 1985 r. na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych powołano inż. Zbigniewa Stróżańskiego.

Od września 2005 dyrektorem jest mgr Jan Stasiowski.

Skip to content