Historia

Historia Szkół Budowlanych we Włocławku rozpoczęła się w dniu 1.08.1958 r., kiedy to zarządzeniem Ministra Oświaty utworzono Szkołę Rzemiosł Budowlanych.

Bazę wyjściową stanowiła Zasadnicza Szkoła Metalowa nr 1 przy ulicy Sempołowskiej 2 . Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem, aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 1958 był Wiktor Proski. Dzięki troskliwym zabiegom dyrektora już w rok później szkoła otrzymała własny gmach przy ulicy Żytniej 55 . W roku 1963 liczyła już 20 oddziałów.

Rozwój budownictwa na naszym terenie, rosnąca liczba absolwentów szkoły rzemiosł, zapotrzebowanie na średni personel techniczny doprowadza do powołania zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 3 lipca 1963 r. Technikum Budowlanego we Włocławku z siedzibą przy ulicy Waryńskiego 6. Na funkcję dyrektora nowo utworzonej placówki powołany został mgr Józef Święcikowski.

W roku 1964 rozporządzeniem ministerstwa zostaje utworzona Państwowa Szkoła Techniczna (Późniejsze Policealne Studium Budowlane), dla którego bazę dydaktyczną stanowiło wcześniej utworzone technikum.

Z dniem 1 września 1969 r. na podstawie decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy połączono Technikum Budowlane z Zasadniczą Szkołą Budowlaną, pod jedną dyrekcją mgr Józefa Święcikowskiego. Zajęcia dydaktyczne odbywały się przy ul. Żytniej i Waryńskiego co utrudniało realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły . Aby zapewnić lepsze warunki nauczania dla coraz większej liczby uczniów w grudniu 1971 r. oddano wybudowany przez uczniów pawilon lekcyjny .

W roku 1972 na stanowisko dyrektora szkoły powołany został mgr Marian Grzywacz. Kształcenie młodzieży i dorosłych w coraz to nowych zawodach i specjalnościach uzależnione zostaje od powiększenia bazy placówki . W 1974 r. w związku z reorganizacją szkolnictwa zawodowego we Włocławku, szkoła otrzymuje obiekt przy ulicy Nowomiejskiej 25, gdzie z dniem 1 września rozpoczynają się tak zajęcia teoretyczne jak i przeniesione z ul. Żytniej zajęcia praktyczne. Utworzony zostaje jeden wspólny organizm szkolny pod nazwą Zespół Szkół Budowlanych, w skład których wchodzą : Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Budowlana i Liceum Zawodowe .

W 1985 r. na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych powołano inż. Zbigniewa Stróżańskiego. Od września 2005 do sierpnia 2021r. dyrektorem był mgr Jan Stasiowski. Od września 2021r. dyrektorem jest mgr Joanna Wiewiórska.

Skip to content