1,5% podatku


Przekaż 1,5% podatku dla naszej szkoły

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście przekazali 1,5% rocznego podatku na rzecz naszej szkoły za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole ul. Jęczmienna 10, 87 – 100 TORUŃ

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000121592
oraz cel szczegółowy: Zespół Szkół Budowlanych ul. Nowomiejska 25,  87 – 800 Włocławek

Pozyskane środki szkoła przeznaczy na m.in.: sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczniów.

W odnośniku oświadczenie, które  prosimy złożyć w sekretariacie szkoły. Dzięki oświadczeniu szkoła uzyska wiedzę na temat uzyskanych środków i przekaże tę informację do TSPS [oświadczenie]

 

Skip to content