Kierunki kształcenia

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PLANUJEMY:

TECHNIKUM NR 1 (4-letnie) – po gimnazjum

TECHNIKUM NR 1 (5-letnie) – po szkole podstawowej

BRANŻOWA SZKOŁA I – ego STOPNIA NR 1 (dawna 3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA) – po gimnazjum

BRANŻOWA SZKOŁA I – ego STOPNIA NR 1 (dawna 3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA) – po szkole podstawoewej

Informacje dodatkowe o szkołach

Technikum
Podczas nauki w Technikum uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności organizowania, zastosowania i planowania robót w zakresie budownictwa mieszkalnego, ogólnego i przemysłowego. Szkoła kształci pracowników średniego personelu technicznego. Absolwenci mogą po spełnieniu wymagań prowadzić działalność gospodarczą, podjąć pracę w budownictwie, drogownictwie, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej w zakresie budownictwa, w zakładach i przedsiębiorstwach związanych z urządzeniem i pielęgnacją terenów zielonych. Są przygotowania do podjęcia nauki na studiach wyższych zarówno technicznych jak i humanistycznych.

Szkoły branżowe I -ego stopnia
Przygotowują uczniów pod względem technologii, materiałoznawstwa, organizacji stanowiska pracy i bezpiecznych warunków jej wykonywania. W szkole prowadzone są zajęcia praktyczne w trakcie których uczniowie zdobywają umiejętności prowadzenia robót w ściśle określonym zawodzie. Uczniowi zdobywają między innymi wiedzę z zakresu robót murarskich, tynkarskich, układania glazury i terakoty, wykonywania podłóg i okładzin z materiałów naturalnych i sztucznych ( boazerie z paneli i podłogi szwedzkie), wykonywania robót malarskich i tapeciarskich, montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w nowoczesnych technologiach i materiałach, obróbki drewna oraz montażu elementów drewnianych m in. domów z bali i drewnianych konstrukcji systemu kanadyjskiego.