Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:  

 

Zastępca: 

 

Sekretarz:

 

Sekcja organizacyjna: uczniowie tworzący samorządy klasowe

Opiekunowie:   p. M. Słowińska, p. Ż. Kardacz – Furmanek

Skip to content