Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:  Patrycja Podralska

 

Zastępca:   Wiktoria Lewandowska

 

SekretarzKacper Ruczewski

 

Sekcja organizacyjna: uczniowie tworzący samorządy klasowe

Opiekunowie:   p. M. Słowińska, p. B. Sokół

Plan pracy na rok szkolny 2018/2019  [plan]