Pracownicy

Kadra pedagogiczna

1. Aptowicz Hanna – przedmioty zawodowe
2. Armacka Justyna – przedmioty zawodowe
3. Banasiak Marta – przedmioty zawodowe
4. Bryłka Janina – przemioty zawodowe [.jpg]
5. Celmer Al Sabouni Justyna – przedmioty zawodowe
6. Danielewska Dorota – biblioteka[.jpg]
7. Dębczyńska Monika – religia [.jpg]
8. Dolata Joanna – język polski, wiedza o kulturze
9. Gawroński Leszek – wychowanie – fizyczne [.jpg]
10. Haśkiewicz Jacek – wychowanie – fizyczne [.jpg]
11.  Jetter Izabela – język niemiecki
12.  Kacprzak Robert – wychowanie – fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  [.jpg]
13. Kardacz – Furmanek Żaneta – przedmioty zawodowe [.jpg]
14. Kluczewski Grzegorz – przedmioty zawodowe
15. Kuczkowska Magdalena – język angielski [.jpg]
16. Kuczkowski Paweł – wicedyrektor, matematyka [.jpg]
17. Lewandowska Eleonora – pedagog szkolny
18. Ostrowska Anna – pedagog szkolny, biblioteka [.jpg]
19. Przywieczerska Elżbieta – religia, wdż
20. Renda Violetta – matematyka
21. Słowińska Magdalena – fizyka, chemia, matematyka [.jpg]
22. Sokół Beata – geografia, podstawy przedsiębiorczości
23. Stasiowski Jan – dyrektor, wychowanie – fizyczne [.jpg]
24. Szatkowska Karolina – język polski, historia
25. Sztolcman Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze [.jpg]
26. Świątkiewicz-Szóstak Aleksandra – przedmioty zawodowe [.jpg]
27.  Wichrowska Halina – matematyka, fizyka, informatyka
28. Wiewiórska Joanna – język niemiecki [.jpg]
29. Władecki Marcin – język angielski
30. Zajączkowski Ireneusz – historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa [.jpg]
31. Ziółkowska Ewa – biologia, chemia
32. Zygadło Piotr – przedmioty zawodowe

 

Pracownicy administracji

1. Gawrońska Anna – samodzielny referent
2. Stasiowska Agata – specjalista ds. uczniowskich
3. Więckowska Sylwia – kierownik gospodarczy
4. Wiśniewski Jarosław – samodzielny referent ds. informatyzacji
5. Zielińska Anna – księgowy
6. Żegocka Katarzyna  – główny księgowy

 

Pracownicy obsługi

1. Czachorowska Monika – sprzątaczka
2. Górecka Agnieszka  – starsza woźna
3. Michalska Dorota – sprzątaczka
4. Musialik Robert – konserwator
5. Niedziałkowska Jolanta – starsza woźna
6. Paszyński Marian – szatniarz
7. Świątkowska Mariola  – sprzątaczka
8. Zielińska Sławomira – sprzątaczka