Pracownicy

Kadra pedagogiczna

Aptowicz Hanna – przedmioty zawodowe
Armacka Justyna – przedmioty zawodowe
Banasiak Marta – przedmioty zawodowe (w zastępstwie Ślęzak Grzegorz)
Bryłka Janina – przemioty zawodowe
Celmer Al Sabouni Justyna – przedmioty zawodowe
Danielewska Dorota – biblioteka, pedagog szkolny
Dębczyńska Monika – religia
Dolata Joanna – język polski, wiedza o kulturze
Gawroński Leszek – wychowanie – fizyczne
Gołuchowski Bogdan – przedmioty zawodowe
Haśkiewicz Jacek – wychowanie – fizyczne
Jetter Izabela – język niemiecki
Kacprzak Robert – wychowanie – fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kardacz – Furmanek Żaneta – przedmioty zawodowe
Kluczewski Grzegorz – przedmioty zawodowe
Kuczkowska Magdalena – język angielski
Kuczkowski Paweł – wicedyrektor, matematyka
Ostrowska Anna – pedagog szkolny
Przywieczerska Elżbieta – religia, wdż
Renda Violetta – matematyka
Słowińska Magdalena – fizyka, chemia, matematyka
Sokół Beata – geografia, podstawy przedsiębiorczości
Stasiowski Jan – dyrektor, wychowanie – fizyczne
Studziński Jarosław – przedmioty zawodowe
Szatkowska Karolina – język polski, historia, pedagog szkolny
Sztolcman Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze, biblioteka
Świątkiewicz-Szóstak Aleksandra – przedmioty zawodowe
Wichrowska Halina – matematyka, fizyka, informatyka
Wiewiórska Joanna – język niemiecki
Władecki Marcin – język angielski
Zajączkowski Ireneusz – historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa
Ziółkowska Ewa – biologia, chemia, biblioteka
Zygadło Piotr – przedmioty zawodowe

 

Pracownicy administracji

Gawrońska Anna – kierownik gospodarczy
Stasiowska Agata – specjalista ds. uczniowskich
Stępień Ewa – samodzielny referent
Więckowska Sylwia – kierownik gospodarczy (oddelegowana do ZNP)
Wiśniewski Jarosław – specjalista ds. informatyzacji

Pracownicy obsługi

Czachorowska Monika – sprzątaczka
Górecka Agnieszka  – starsza woźna
Górecki Paweł – szatniarz
Klockowska Sabina – sprzątaczka
Michalska Dorota – sprzątaczka (w zastępstwie Grzegórska Anna)
Musialik Robert – konserwator
Niedziałkowska Jolanta – starsza woźna
Świątkowska Mariola  – sprzątaczka

Skip to content