Pracownicy

Kadra pedagogiczna

1. Aptowicz Hanna – przedmioty zawodowe
2. Armacka Justyna – przedmioty zawodowe
3. Banasiak Marta – przedmioty zawodowe
4. Bryłka Janina – przemioty zawodowe
5. Celmer Al Sabouni Justyna – przedmioty zawodowe
6. Danielewska Dorota – biblioteka
7. Dębczyńska Monika – religia
8. Dolata Joanna – język polski, wiedza o kulturze
9. Gawroński Leszek – wychowanie – fizyczne
10. Haśkiewicz Jacek – wychowanie – fizyczne
11.  Jetter Izabela – język niemiecki
12.  Kacprzak Robert – wychowanie – fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
13. Kardacz – Furmanek Żaneta – przedmioty zawodowe
14. Kluczewski Grzegorz – przedmioty zawodowe
15. Kuczkowska Magdalena – język angielski
16. Kuczkowski Paweł – wicedyrektor, matematyka
17. Lewandowska Eleonora – pedagog szkolny
18. Ostrowska Anna – pedagog szkolny, biblioteka
19. Przywieczerska Elżbieta – religia, wdż
20. Renda Violetta – matematyka
21. Słowińska Magdalena – fizyka, chemia, matematyka
22. Sokół Beata – geografia, podstawy przedsiębiorczości
23. Stasiowski Jan – dyrektor, wychowanie – fizyczne
24. Szatkowska Karolina – język polski, historia
25. Sztolcman Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
26. Świątkiewicz-Szóstak Aleksandra – przedmioty zawodowe
27.  Wichrowska Halina – matematyka, fizyka, informatyka
28. Wiewiórska Joanna – język niemiecki
29. Władecki Marcin – język angielski
30. Zajączkowski Ireneusz – historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa
31. Ziółkowska Ewa – biologia, chemia
32. Zygadło Piotr – przedmioty zawodowe

 

Pracownicy administracji

1. Gawrońska Anna – kierownik gospodarczy
2. Stasiowska Agata – specjalista ds. uczniowskich
3. Stępień Ewa – samodzielny referent
4. Więckowska Sylwia – kierownik gospodarczy (oddelegowana do ZNP)
5. Wiśniewski Jarosław – specjalista ds. informatyzacji

Pracownicy obsługi

1. Czachorowska Monika – sprzątaczka
2. Górecka Agnieszka  – starsza woźna
3. Michalska Dorota – sprzątaczka
4. Musialik Robert – konserwator
5. Niedziałkowska Jolanta – starsza woźna
6. Paszyński Marian – szatniarz
7. Świątkowska Mariola  – sprzątaczka
8. Zielińska Sławomira – sprzątaczka