Pracownicy

Kadra pedagogiczna

1. Aptowicz Hanna – przedmioty zawodowe
2. Armacka Justyna – przedmioty zawodowe
3. Bryłka Janina – przemioty zawodowe [.jpg]
4. Celmer Al Sabouni Justyna – przedmioty zawodowe
5. Danielewska Dorota – biblioteka[.jpg]
6. Dębczyńska Monika – religia [.jpg]
7. Dolata Joanna – język polski, wiedza o kulturze
8. Gawroński Leszek – wychowanie – fizyczne [.jpg]
9. Haśkiewicz Jacek – wychowanie – fizyczne [.jpg]
10. Kacprzak Marta – przedmioty zawodowe
11. Kacprzak Robert – wychowanie – fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  [.jpg]
12. Kasprzak Monika – przedmioty zawodowe [.jpg]
13. Kardacz – Furmanek Żaneta – przedmioty zawodowe [.jpg]
14. Kluczewski Grzegorz – przedmioty zawodowe
15. Kuczkowska Magdalena – język angielski [.jpg]
16. Kuczkowski Paweł – wicedyrektor, matematyka [.jpg]
17. Lewandowska Eleonora – pedagog szkolny
18. Ostrowska Anna – pedagog szkolny, biblioteka [.jpg]
19. Przywieczerska Elżbieta – religia, wdż
20. Renda Violetta – matematyka
21. Słowińska Magdalena – fizyka, chemia, matematyka [.jpg]
22. Sokół Beata – geografia, podstawy przedsiębiorczości
23. Stasiowski Jan – dyrektor, wychowanie – fizyczne [.jpg]
24. Szatkowska Karolina – język polski, historia
25. Sztolcman Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze [.jpg]
26. Świątkiewicz-Szóstak Aleksandra – przedmioty zawodowe [.jpg]
27.  Wichrowska Halina – matematyka, fizyka, informatyka
28. Wiewiórska Joanna – język niemiecki [.jpg]
29. Władecki Marcin – język angielski
30. Zajączkowski Ireneusz – historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa [.jpg]
31. Ziółkowska Ewa – biologia, chemia
32. Zygadło Piotr – przedmioty zawodowe

 

Pracownicy administracji

1. Gawrońska Anna – samodzielny referent
2. Stasiowska Agata – specjalista ds. uczniowskich
3. Więckowska Sylwia – kierownik gospodarczy
4. Wiśniewski Jarosław – samodzielny referent ds. informatyzacji
5. Zielińska Anna – księgowy
6. Żegocka Katarzyna  – główny księgowy

 

Pracownicy obsługi

1. Czachorowska Monika – sprzątaczka
2. Michalska Dorota – sprzątaczka
3. Musialik Robert – konserwator
4. Niedziałkowska Jolanta – starsza woźna
5.  Witkowska Irena – starsza woźna
6.  Paszyński Marian – szatniarz
7. Świątkowska Mariola  – sprzątaczka
8. Zielińska Sławomira – sprzątaczka