Rekrutacja 2024/2025

 


 

TERMINY NABORU DO KLAS „I”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły we Włocławku,  ul. Nowomiejska 25, pokój nr 3.
Wymagane dokumenty:
Dokumenty składane są w trakcie przyjmowania kandydata do szkoły zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.
• wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego i podpisany przez kandydata oraz opiekuna prawnego);
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
• karta zdrowia ucznia (od szkolnej pielęgniarki);
• zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
• 3 aktualne zdjęcia. (legitymacyjne)

Regulamin rekrutacji

Skip to content