Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

ZAWÓD: OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego jest przygotowanie absolwenta do:
• obsługiwania maszyn i urządzeń do przygotowania surowców i mas ceramicznych,
• obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych,
• formowania, wykańczania i zdobienia ręcznego półfabrykatów ceramicznych,
• obsługiwania suszarń oraz pieców do wypalania surowców i półfabrykatów ceramicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w przedsiębiorstwach oraz firmach produkcyjnych na stanowisku operatora urządzeń przemysłu ceramicznego do obsługi, kontroli i nadzorowania procesów technologicznych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• umiejętność pracy według ściśle określonych zasad,
• dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa,
• chęć dokształcania się,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, spostrzegawczość,
• dokładność i precyzyjność,
• wyobraźnia przestrzenna,
• zdolności plastyczne, refleks i podzielność uwagi
• zdolności organizacyjne.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego.

 

Skip to content