Monter sieci i instalacji sanitarnych

ZAWÓD: MONTER SIECI I INSTALACJI  SANITARNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:
• montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
• montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych
i kuchniach,
• definiowania usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
• wykonywania prac demontażowych,
• nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych
• wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych
i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych.
Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• sprawność narządów ruchu,
• sprawność narządu równowagi,
• chęć dokształcania się,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
• samodzielność, dokładność i spostrzegawczość,
• umiejętność pracy w szybkim tempie,
• brak lęku wysokości,
• wyobraźnia przestrzenna,
• zdolności organizacyjne.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Skip to content