Monter konstrukcji budowlanych

INFORMACJA O ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Monter konstrukcji budowlanych montuje konstrukcje drewniane, stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych oraz wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, murarskich i ciesielskich w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych, a także w mostach, kładkach, wieżach, słupach energetycznych itp. Praca montera konstrukcji budowlanych odbywa się na budowach na wolnym powietrzu, najczęściej przy oświetleniu naturalnym, często na dużych wysokościach oraz w hałasie. Warunki atmosferyczne wpływają na wilgotność oraz temperaturę. Głównym zagrożeniem dla osób wykonujących omawiany zawód jest znaczna wysokość, na której wykonuje się prace – możliwość upadku i możliwość spadania przedmiotów.

Przedstawiciele omawianego zawodu znajdują bez trudu zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, przedsiębiorstwach budowy dróg i mostów. Mają również możliwość prowadzenia własnych firm remontowo-budowlanych, handlowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 24.) wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych.
„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.
Wysoka dynamika wzrostu rozwoju gospodarczego i sprzyjająca koniunktura w budownictwie, wpływają na wzrost zapotrzebowania pracodawców na nowych pracowników z branży budowlanej. W ostatnich latach na rynku pracy odczuwane są braki wykwalifikowanych pracowników z sektora budowlanego.
Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i szybkości wykonywanych prac montażowych. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Uczniowie tego kierunku będą mieli unikalna możliwość pobierania praktyk w realnych warunkach -zakładu pracy. Kształcić się będą w zakładach zajmujących się wykonaniem, montażem konstrukcji stalowych, betonowych, żelbetowych i drewnianych.

NASI PARTNERZY W KSZTAŁCENIU

logo_moderndach

Fabryka Konstrukcji Drewnianych pod nazwą MODERNDACH istnieje od 1995 roku. Od października 2007 roku głównym udziałowcem firmy jest INSTALEXPORT SA (80% udziałów) i Moderndach jako samodzielna Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej INSTALEXPORT S.A.

Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które wprowadzały w Polsce technologię produkcji konstrukcji drewnianych z zastosowaniem płytek kolczastych. Wybudowaliśmy już ponad cztery tysiące pięćset dachów w tej technologii.

Dbamy o ciągły rozwój naszej firmy – w ciągu ostatnich dwóch lat wymieniliśmy cały park maszynowy. Nasza fabryka została wyposażona w najnowsze komputery, oprogramowanie sterujące obliczeniami i produkcją, maszyny sterowane numerycznie, stoły montażowe z rzutnikami laserowymi.

Na dzień dzisiejszy posiadamy najnowocześniejsze linie do produkcji dźwigarów w kraju, a w Europie jedynie kilka firm może się poszczycić wyposażeniem porównywalnej klasy. Modernizacja zakładu miała na celu zwiększenie precyzji i wydajności produkcji, dzięki czemu możemy zagwarantować najwyższą jakość naszych konstrukcji oraz konkurencyjne ceny.

Mocnym atutem naszej firmy jest również kadra inżynierska. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prefabrykacji konstrukcji drewnianych oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie umiejętności poprzez regularny udział w szkoleniach sprawia, że nasz zespół projektowo-wykonawczy posiada bogatą wiedzę techniczną. Rozwiązujemy nawet bardzo trudne i skomplikowane zadania konstrukcyjne.

Nasze pomysły i rozwiązania techniczne niejednokrotnie pozwoliły naszym Zleceniodawcom nie tylko znacznie obniżyć koszty i czas trwania inwestycji, ale również optymalnie zagospodarować powierzchnie wznoszonych budynków.

Projektujemy i produkujemy drewniane konstrukcje:

Dachowe dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, hotelowego, gastronomicznego hal przemysłowych, handlowych, sportowych, obiektów rolniczych wiat i zadaszeń parkingowych, magazynowych
Kompletne konstrukcje hal przemysłowych, handlowych, sportowych i obiektów rolniczych
Kompletne konstrukcje domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, nadbudowy (budownictwo szkieletowe drewniane)
Konstrukcje szalunków dla budownictwa ogólnego i drogowego

Z naszą wiedzą , doświadczeniem i nowoczesnym zapleczem technicznym jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu.

Firma MODERN DACH z Łochocina gwarantuje możliwość najlepszym absolwentom zatrudnia po ukończeniu szkoły.

Skip to content