Klasy – rok szkolny 2017/2018

Klasy – rok szkolny 2017/2018

Klasa  Kierunek Wychowawca
IA T technik budownictwa  Joanna Wiewiórska
IB T technik architektury krajobrazu; technik robót wykończeniowych w budownictwie; technik geodeta  Agnieszka Sztolcman
1a B monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  Justyna Celmer
1b B wielobranżowa  Karolina Szatkowska
2a ZSZ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  Monika Kasprzak
 IIA T technik budownictwa  Hanna Aptowicz
 IIB T technik architektury krajobrazu; technik geodeta  Marcin Władecki
 IIIA T  technik budownictwa; technik architektury krajobrazu  Janina Bryłka
 IIIB T technik budownictwa; technik geodeta  Magdalena Słowińska
 3a ZSZ  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci,  instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik)  Joanna Dolata
 3b ZSZ  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; betoniarz – zbrojarz  Robert Kacprzak
 IVA T technik budownictwa  Leszek Gawroński
 IVB T technik architektury krajobrazu; technik geodeta  Beata Sokół
 2a G  Violetta Renda
 3a G  Halina Wichrowska
Skip to content