Aktualności

Budowlanka „Szkołą Demokracji”

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wziął udział w programie „Szkoła Demokracji” realizowanym w ramach projektu „Akademia Demokracji” przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głównym celem projektu było zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie ze strony Mentora, który prowadził z nami konsultacje on-line.
Podczas projektu realizowaliśmy zadania, które wspierają samorządność i oddolną aktywność uczniów. Ponadto braliśmy udział w szkoleniach rozwijających umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji.

Szczególne podziękowania należą się zespołowi projektowemu w składzie: Renata Lewkowicz, Justyna Świerczyńska, Kacper Grzelak oraz Patryk Wyrwa, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałości sprostaliśmy wymaganiom, które doprowadziły do uzyskania przez naszą szkołę Certyfikatu Szkoły Demokracji.

Skip to content