Aktualności

Współpraca Budowlanki z Politechniką Bydgoską

Zespół Szkół Budowlanych podpisał POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY z Politechniką Bydgoską im. J. i J. Śniadeckich. Uczelnię reprezentowała dr Jolanta Cichowska Koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi z Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W ramach współpracy Politechnika Bydgoska min.:
1) obejmuje patronatem naukowym wyznaczone klasy trzecie i maturalne;
2) oferuje prowadzenie zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich:
3) oferuje organizację wykładów wyjazdowych do szkół,
4) oferuje przeprowadzanie wykładów gościnnych dla uczniów ZSB;
5) oferuje konsultacje i pomoc w opracowaniu programów kształcenia;
6) udostępnia własną bazę dydaktyczną;
7) uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych.

Skip to content