Aktualności

Lekcje w Parku Edukacyjnym

Lekcje w Parku Edukacyjnym

W ostatni poniedziałek (05 października) klasy I i II architektury krajobrazu odbyły lekcje w Parku Edukacyjnym przy siedzibie nadleśnictwa;

Tematyka zajęć

Leśne drzewa – o gatunkach rodzimych i obcych, a także roli tych ostatnich w leśnictwie i gospodarce;

Nauka nie idzie w las – funkcje lasu, zagrożenia środowiska leśnego, formy własności  lasów w Polsce, lesistość regionu i kraju na tle lesistości Europy i świata;

Formy ochrony przyrody – zapoznanie z obowiązującymi w Polsce formami ochrony przyrody.

Po zajęciach miło spędziliśmy czas przy ognisku na świeżym powietrzu. W Parku Edukacyjnym znajduje się bardzo wiele gatunków roślin, dzięki czemu poznanie ich oraz nauczenie się rozpoznawania staje się łatwiejsze. Znajduje się również jeziorko przy którym występują rośliny wodne.