Technik budownictwa o specjalności zarządzanie nieruchomościami

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA O SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

CHARAKTRYSTYKA ZAWODU:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa-zarządzanie nieruchomościami jest przygotowanie absolwNIERUCHOMOŚCIenta do opracowania dokumentacji budowlanej, prowadzenia nadzoru nad pracami budowlanymi, kierowania zespołami pracowników przy wznoszeniu obiektów budowlanych, sporządzania projektów, kosztorysów, harmonogramów oraz obsługa administracyjna i wycena nieruchomości. W technikum można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii budowlanych, instalacji sanitarnych, technologii robót wykończeniowych,  projektowania architektonicznego ze wspomaganiem komputerowym, kosztorysowania robót budowlanych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Przygotowanie zawodowe technika budowlanego -zarządzanie nieruchomościami pozwala na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • biurach projektów,
 • firmach zajmujących się wyceną nieruchomości,
 • laboratoriach budowlanych,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • administracjach budowlanych,
 • własnej firmie branży budowlanej.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

 • dobry stan zdrowia,
 • sprawność fizyczna i ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
 • pamięć wzrokowa,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • refleks,
 • brak lęku przestrzeni i wysokości,
 • spostrzegawczość.

Czteroletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym, uzyskaniem tytułu TECHNIK BUDOWNICTWA O SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Skip to content