Technik urządzeń sanitarnych

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Absolwent zawodu Technik Urządzeń Sanitarnych nabiera umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania rysunków i szkiców inwentaryzacyjnych instalacji sanitarnych, instalacji i sieci gazowych oraz wentylacyjnych i grzewczych, projektowania instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych i grzewczych, dobierania materiałów, sporządzania kalkulacji robót instalacyjnych i sieciowych, przeprowadzania robót remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych.
Jest duże zapotrzebowanie na fachowców w tym zawodzie w Polsce i całej Unii Europejskiej.
Technik Urządzeń Sanitarnych może podjąć pracę w:
zakładach wodociągów i kanalizacji
jednostkach administrujących spółdzielnie mieszkaniowe
firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej
biurach projektowych,
składach i hurtowniach materiałów budowlanych
jednostkach samorządowych
może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych

Projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów, nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.
Technicy z uprawnieniami mistrzowskimi mogą też założyć własna firmę i prowadzić usługi – np. dla indywidualnych klientów, czy też obsługiwać lokatorów na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych czy administratorów domów. Mogą też, wykorzystując uprawnienia budowlane – projektowe zająć się projektowaniem podłączeń sieci np. na prywatne zlecenia.

Skip to content