Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI  ODNAWIALNEJ

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).
Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem specjalistycznym, obecnie promowanym z uwagi na konieczność cywilizacyjną ochrony środowiska, nie tylko lokalnie, ale również w sensie globalnym. Chodzi głównie o umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska.

Możliwość podjęcia pracy:
w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
w elektrowniach,
w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
w ramach własnej działalności gospodarczej.

Odnawialne źródła energii, to dynamicznie rozwijająca się gałąź
gospodarki. W nadchodzącym czasie wspierane będą inwestycje związane z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
W obszarze elektroenergetyki przewiduje się rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie.
Na dachach domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, natomiast kotły na biomasę są już powszechnie stosowane, tak samo jak pompy ciepła. Do montowania, eksploatacji oraz konserwacji tych urządzeń niezbędni będą technicy odnawialnych źródeł energii.
Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej ma możliwość podjęcia zatrudnienia w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz ma możliwość podjęcia pracy w firmach konsultingowych i doradczych.
Osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje, mogą prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na montowaniu i konserwacji urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Rosnące inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii sprawią, że zawód technika urządzeń i systemów energii odnawialnej może być jednym z zawodów przyszłości, poszukiwanym na rynku pracy. W związku z tym istnieje duża potrzeba kształcenia w tym zawodzie, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energii odnawialnej już teraz są poszukiwanymi pracownikami.

Skip to content