Technik budowy dróg

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWY DRÓG
Technik budowy dróg może organizować, wykonywać i nadzorować zadania związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz obiektów mostowych, może wykonywać prace związane z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych. Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji.

drogownictwo

W ostatnich latach drogownictwo w Polsce przeżywa prawdziwy boom. Dzięki funduszom unijnym realizowany jest projekt budowy autostrad i dróg ekspresowych, który na długie lata zapewnia dla wykwalifikowanych pracowników ciekawe i dobrze płatne zatrudnienie.

Technik budowy dróg może znaleźć zatrudnienie w:

  • w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojewódzkim lub Powiatowym Zarządzie Dróg
  • firmach drogowo-mostowych, budujących, utrzymujących drogi i obiekty mostowe
  • wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych
  • w firmach budowlanych (budownictwo drogowe)
  • prowadzić własną działalność gospodarczą
  • kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych (wydział budownictwa lub pokrewne – inżynieria środowiska, geodezja, itp.).
Skip to content