Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania robót związanych
z wykańczaniem budynków o różnym przeznaczeniu, do których należą między innymi:
• montaż suchej zabudowy,
• roboty glazurnicze,
• roboty posadzkarskie,
• roboty malarsko – tapeciarskie.
Różnorodność prac oraz stosowanych do nich materiałów, narzędzi i technologii  wymagają od montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie szerokiej wiedzy
o ich właściwościach i zastosowaniu.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi:
• praktycznie wykorzystywać poznane zasady sztuki budowlanej,
• stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach  technologicznych,
• stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe,
• prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,
• pracować w zespole,
• pracować w oparciu o dokumentację budowlaną i umieć wytworzyć dokumenty niezbędne wg obowiązujących przepisów,
• wykańczać powierzchnie ścian, wykonywać podłogi, elementy aranżacji wnętrza zgodnie z dokumentacją,
• wykonywać prace w zakresie robót malarskich i tapeciarskich, tynkarskich i okładzinowych, stolarskich, szklarskich oraz podłogowych,
• posługiwać się rysunkiem zawodowym i dokumentacją techniczną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony na stanowisku montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

 

Skip to content