Monter stolarki budowlanej

ZAWÓD: MONTR STOLARKI BUDOWLANEJ

OPIS ZAWODU:

Montuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, parapety, schody, balustrady, witryny, bramy i fasady w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej; wykonuje drobne prace murarsko-tynkarskie; usuwa starą stolarkę budowlaną i wymienia na nową; informuje klienta o zasadach konserwacji zamontowanych wyrobów.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

 • dobry stan zdrowia,
 • brak lęku przed wysokością, szczególnie podczas wykonywaniu robót na rusztowaniach,
 • brak reakcji alergicznych na substancje chemiczne stosowane w robotach izolacyjnych,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie oraz zrównoważenie emocjonalne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Do zadań montera stolarki budowlanej należy:

 • przyjęcie zamówienia i zapoznanie się z dokumentacją techniczną montażu wyrobu;
 • kompletowanie, pakowanie oraz magazynowanie elementów do montażu;
 • transportowanie elementów i akcesoriów do montażu;
 • dobieranie oraz przygotowanie urządzeń, narzędzi i materiałów do montażu: wiertarek, pilarek, młotków, kielni, zaprawy murarskiej, płyt gipsowo-kartonowych, mas uszczelniających itp.;
 • dokonywanie obmiaru robót montażowych;
 • przygotowanie otworów do montażu stolarki budowlanej: ich poszerzanie, wygładzanie itp.;
 • montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej;
 • obróbka drzwi i okien płytą gipsowo-kartonową, zaprawą murarską, masami spoinowymi i uszczelniającymi, listwami maskującymi itp.;
 • wykończenie montowanego wyrobu: tynkowanie, malowanie i uszczelnianie;
 • montowanie okuć metalowych: klamek, zawiasów, uchwytów itp.;
 • regulacja zamontowanych wyrobów;
 • pozostawienie miejsca montażu stolarki budowlanej w porządku i czystości;
 • dokonywanie wymiany starych wyrobów stolarki budowlanej na nowe;
 • posługiwanie się narzędziami murarskimi, masami spoinowymi i uszczelniającymi oraz innymi materiałami wykończeniowymi;
 • zapoznanie klienta z obsługą i konserwacją wyrobu oraz zabezpieczeniem przed wpływami zewnętrznymi;
 • przestrzeganie zasad i przepisów bhp i ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • montowanie mebli kuchennych na wymiar, szaf wnękowych i innych akcesoriów wnętrzarskich;
 • doradztwo w zakresie doboru wyrobów stolarki budowlanej do montażu lub wymiany;
 • udział w szkoleniach dotyczących montażu nowych elementów stolarki budowlanej.
Skip to content