Klasy – rok szkolny 2016/2017

Klasy – rok szkolny 2016/2017

Klasa  Kierunek Wychowawca
I AT technik budownictwa Hanna Aptowicz
I BT technik architektury krajobrazu; technik geodeta Marcin Władecki
1a ZSZ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monika Kasprzak
 2a ZSZ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci,  instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik)  Joanna Dolata
2b ZSZ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; betoniarz – zbrojarz Robert Kacprzak
 II AT technik budownictwa; technik architektury krajobrazu Janina Bryłka
 II BT technik budownictwa; technik geodeta Magdalena Słowińska
 III AT  technik budownictwa Leszek Gawroński
 III BT  technik architektury krajobrazu, technik geodeta  Beata Sokół
 3a ZSZ  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Ireneusz Zajączkowski
 IV AT  technik budownictwa Agnieszka Sztolcman
(w zastępstwie Karolina Szatkowska)
 IV BT  technik architektury krajobrazu, technik geodeta Joanna Wiewiórska
 1aG Violetta Renda
 2aG Halina Wichrowska