Projekty unijne

 Rok szkolny 2017/2018  – 2018/2019

ue

„Włocławek zawodowo”


 

 • Staże zawodowe 2018

  I.
  Stażyści odbywający staż w INSTALBUDZIE
  [lista uczniów],    KFB Bor-Bud [lista uczniów].

  II.
  Po zakończonym stażu stażyści odbywający staż w lipcu najpóźniej 27 lipca (piątek) pozostawiają u pracodawcy:

  – Dziennik stażu [doc] wraz z indywidualnym programem stażu (dziennik wypełniamy zgodnie z indywidualnym programem stażu danego stażysty, który posiada pracodawca o ile wcześniej nie przekazał go stażyście)
  – Wniosek o zwrot kosztów za dojazd wraz z załącznikami [doc]
  – Zgodę na przekazywanie stypendium za staż na osobisty rachunek bankowy [doc] (tylko Ci stażyści, którzy w czerwcu pozostawili wicedyrektorowi błędny nr konta np. nr konta rodziców)
  – Badania lekarskie

  III.
  Przykładowe programy  stażu dla poszczególnych zawodów: technik budownictwa [doc], technik geodeta [doc], technik architektury krajobrazu [doc]. Programy indywidualne różnią się tylko nieznacznie od przykładowych programów. Różnice są tylko  w pkt.3 programów tj. w części gdzie opisane są cele edukacyjne/umiejętności/kompetencje które uzyska stażysta.

  IV.
  Stażyści odbywający staż w sierpniu stawiają się 1 sierpnia (środa) o godz. 8:00 w głównym holu szkoły.

 •  

  Kurs spawacza

  Absolwenci i uczniowie, którzy ukończyli kurs spawania w ramach projektu unijnego „Włocławek zawodowo” i 9 lipca zdali egzamin  zostaną poinformowani telefonicznie o dacie odbioru certyfikatu spawacza.


 

Od 1 stycznia 2018r.  do 30 września 2019 r. Zespół Szkół Budowlanych bierze udział w projekcie „Włocławek zawodowo”. W ramach projektu 60 uczniów naszej szkoły bierze udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców. 104 uczniów ma możliwość uczestniczenia w:

 • kursach specjalistycznych z zakresu: spawania metodą MAG/TIG, operatora koparki, prawa jazdy kat. B

 • zajęciach specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych,

 • zajęciach z obsługi programu CAD, wykorzystania ICT w budownictwie,

 • zajęciach z zastosowań matematyki w budownicwtie oraz z języka obcego zawodowego

  Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie objęci są programem doradztwa zawodowego ukierunkowanym na przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.

  Regulamin rekrutacji do projektu [doc]

  Karta zgłoszenia [doc]
  Oświadczenie dla uczestnika projektu [doc]
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie [doc]
  Oświadczenie uczestnika projektu [doc]
  Zaświadczenie dyrektora szkoły [doc]
  Umowa cywilno prawna uczestnictwa w projekcie [doc]Rok szkolny 2015/2016

„Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

 

 


Rok szkolny 2014/2015  

„Włocławek uczy praktycznie”

 


 Rok szkolny 2013/2014  

„Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe”

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu  [pdf]

 


 Rok szkolny 2010/2011  – 2012/2013   

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko – pomorskim”

 


Rok szkolny 2009/2010

„Wiedza+Umiejętności= Pewna Praca”