Aktualności

Konkurs fotograficzny – „Wszystkie drogi prowadzą do…..”

          Na miesiąc przed zamknięciem wystawy czasowej „Za siódmą górę. Motyw drogi i wędrowania w polskiej kulturze ludowej” prezentowanej w Muzeum Etnograficznym we Włocławku mamy dla Was propozycję wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wszystkie drogi prowadzą do…”. No właśnie, gdzie? Podpowiedzi możecie znaleźć, zwiedzając wielowątkową ekspozycję ukazującą aspekty ludzkiego życia związane z podróżowaniem/ wędrowaniem lub w publikacji jej towarzyszącej.

Na adres konkursmzkid@gmail.com (w tytule prosimy podać nazwę konkursu) prześlijcie zdjęcia dróg, traktów, ścieżek, szlaków, które mają dla Was jakieś znaczenie, np. codziennie nimi chodzicie, kojarzą się z czymś miłym, jesteście pod ich wrażeniem, znajduje się na nich/ wokół nich coś interesującego itp. Na fotografie własnego autorstwa wielkości maksymalnej 3 MB czekamy do 20 kwietnia br. Od 22 kwietnia zgłoszone prace zostaną opublikowane na muzealnym Facebooku, a największa liczba polubień — do 28 kwietnia, do godz. 12.00 — zdecyduje o zwycięstwie. Nagrodą główną będzie plener fotograficzny pod okiem profesjonalnego fotografa zorganizowany o wybranej przez zwycięzcę porze dnia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.

Regulamin konkursu można pobrać ze strony www.muzeum.wloclawek.pl

 

Regulamin konkursu „Wszystkie drogi prowadzą do…”

 

 1. Przepisy ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek (dalej zwane „Organizatorem”).
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) oraz obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej muzeum.wloclawek.pl.

 

 1. Cele konkursu:

 

– Promowanie wystawy czasowej „Za siódmą górę. Motyw drogi i wędrowania w polskiej kulturze ludowej”.

– Rozwijanie kreatywności, twórczości i aktywności mieszkańców regionu.

 

 • Warunki przystąpienia do konkursu:

 

 1. W konkursie może wziąć udział każdy.
 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału jedynie pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez: przesłanie zdjęcia wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz deklaracji, że praca złożona na konkurs została wykonana samodzielnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkursmzkid@gmail.com. Prace na konkurs można przesyłać od 29 marca do 20 kwietnia 2022 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.
 4. Prace fotograficzne składane w konkursie muszą spełniać wymogi opisane w Regulaminie.
 5. Uczestnik poprzez przesłanie zdjęcia na wskazany w podpunkcie 3 adres e-mailowy akceptuje regulamin oraz warunki konkursu. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz udziela Organizatorowi konkursu licencji, o której mowa w pkt IV ppkt 5 Regulaminu.
 6. Uczestnik konkursu dopuszczający się stosowania nieprawidłowych praktyk nabywania polubień, decyzją Organizatora zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania lub odwołania konkursu oraz zmiany nagrody i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

 

 1. Każdy Uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie o parametrach: format JPG, wielkość maksymalna 3 MB.
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być autorstwa Uczestnika. Zgłoszenie pracy ich na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię praw do wysłanej fotografii oraz (jeśli na zdjęciu są jakieś osoby) uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób na nim utrwalonych. W przypadku jakichkolwiek naruszeń wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora, a Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszystkie roszczenia tych osób.
 3. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, powszechnie uznanych za niewłaściwe. Oceny treści dokonuje Organizator.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Regulaminu. Tym samym zgadza się także na publikację swoich danych w materiałach promujących Konkurs.
 5. Uczestnik, nadsyłając pracę na Konkurs udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie pracy: wystawienie jej, publiczne udostępnienie, w szczególności w Internecie (w tym na stronie muzeum.wloclawek.pl, serwisie Facebook) oraz wykorzystanie w celach marketingowo-promocyjnych.

 

 1. Ocena prac i nagrody

 

 1. Na prace konkursowe swój głos będą mogli oddać wszyscy użytkownicy

Facebooka od 22 do 28 kwietnia, do godz. 12.00. O zwycięzcy Konkursu zdecyduje największa liczba oddanych kliknięć „Lubię to”.

 1. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie plener fotograficzny pod okiem

profesjonalnego fotografa zorganizowany o wybranej przez zwycięzcę porze dnia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Jeśli zwycięzcą okaże się osoba niepełnoletnia, to będzie musiała być pod opieką osoby dorosłej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w Konkursie.
 2. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na profilu Organizatora w serwisie Facebook 29 kwietnia 2022 r., w dniu zamknięcia wystawy czasowej „Za siódmą górę. Motyw drogi i wędrowania w polskiej kulturze ludowej”.

 

Skip to content