Aktualności

Program stypendialny Akademeia High School

Akademeia High Scholl zaprasza osoby zmotywowane, pracowite, ciekawe oraz osiągające wybitne wyniki w nauce do ubiegania się o stypendium Akademeia High School. Nabór online rozpoczyna się 11 stycznia i potrwa do 28 lutego 2021.

Akademeia High School to szkoła zorganizowana na wzór uniwersytetu, ponieważ, dobre doświadczenia akademickie zaczynają się już na etapie liceum.  Uczniowie korzystają z szerokiego wachlarza doświadczeń zawodowych i życiowych zdobytych przez  kadrę naukową podczas wieloletniej pracy w sektorze prywatnym.

Akademeia High School wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do ich liceum w trybie standardowym, dlatego też prowadzą rozbudowany program stypendialny.

Komisja stypendialna decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium podejmuje na podstawie jego dotychczasowych wyników akademickich oraz wyników rekrutacji. Są dwie drogi ubiegania się o stypendium: udział w konkursie akademickim lub konkursie artystycznym. Szczegóły dostępne są pod tym linkiem: https://akademeia.edu.pl/program-stypendialny/

Szczegóły dotyczące Konkursu akademickiego – AHS Academic Competition

Szczegóły dotyczące konkursu artystycznego AHS Art & Design Scholarship

Dane kontaktowe:

Zespół Akademeia High School

admissions@akademeia.edu.pl

+48 538 052 454

Skip to content