Aktualności

Informacje dla profilu technik budownictwa

Podręczniki dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Budownictwa, zawierające treści z zakresu kwalifikacji B.33:
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonywaniem robót ziemnych,
– rozwiązania dotyczące organizacji budowy i kierowania pracami budowlanymi ,
– organizowani robot budowlanych stanu surowego,
– rodzaje fundamentów, ścian, stropów i schodów, sposoby ich wykonywania,
– charakter robot tynkarskich, podłogowych i okładzinowych oraz malarskich,
– warunki odbioru robot wykończeniowych i zasad bezpiecznej pracy podczas tego typu prac,
– organizację i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
– zarządzania nieruchomościami, przyczyny i rodzaje uszkodzeń budynków, technologie stosowane podczas wzmacniania konstrukcji oraz organizację robót remontowo-budowlanych,
– organizacje prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych,

Skip to content