Aktualności

Najlepsza klasa – ósmoklasisto – oferta dla ciebie

Od  roku szkolnego 2020/2021 będzie funkcjonować klasa patronacka firmy Husar, o profilu technik budownictwa.  Celem utworzenia klasy patronackiej jest podnoszenie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, bowiem absolwenci „Budowlanki” stanowią pożądaną i wyspecjalizowaną kadrę dla wielu przedsiębiorstw na terenie miasta Włocławka i całej Polski. [szczegóły]

 

Skip to content