Aktualności

KLASA PATRONACKA – TECHNIK BUDOWNICTWA

KLASA PATRONACKA – TECHNIK BUDOWNICTWA

W dniu 13 grudnia 2019r. w siedzibie firmy HUSAR we Włocławku zostało podpisane porozumienie o klasach patronackich dla kierunku technik budownictwa między firmą HUSAR reprezentowaną przez Pana Pawła Kujawę a Zespołem Szkół Budowlanych reprezentowanym przez Pana Dyrektora Jana Stasiowskiego. Porozumienie jest wynikiem dotychczasowej bardzo dobrej współpracy między firmą  a szkołą. Jednym ze wspólnie realizowanych działań były staże wakacyjne uczniów w ramach projektu unijnego „Włocławek zawodowo”, przy którego realizacji z ramienia szkoły pracowali Pani Dorota Danielewska oraz Pan Paweł Kuczkowski.

Firma HUSAR zobowiązała się m.in. do:

 • umożliwienia odbywania uczniom praktyk zawodowych i zapewnienia w miarę możliwości
  pomocy i nadzoru merytorycznego przez pracowników uczniom klas patronackich
  w czasie odbywania praktyk;
 • umożliwienia odbywanie staży wakacyjnych w ramach projektów unijnych
  oraz wynikających z podstawy programowej dla uczniów i nauczycieli;
 • organizowania stażu dla absolwenta z najlepszymi wynikami w nauce;
 • umożliwienia ubiegania się o pracę dla absolwentów z najlepszymi wynikami;
 •  promowania kształcenia w z zawodzie technik budownictwa;
 • organizowania szkoleń dla uczniów;
 • organizowania wspólnych uroczystości, dni otwartych;

Celem utworzenia klasy patronackiej jest podnoszenie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, bowiem absolwenci „Budowlanki” stanowią pożądaną i wyspecjalizowaną kadrę dla wielu przedsiębiorstw na terenie miasta Włocławka i całej Polski.

Firma HUSAR jest prężnie rozwijającą się firmą na rynku polskim.  W zakresie budownictwa inżynieryjnego firma posiada doświadczenie w kompleksowym wykonaniu: dróg i mostów, tuneli komunikacyjnych,  infrastruktury kolejowej, infrastruktury dla przemysłu, obiektów hydrotechnicznych, rewitalizacji obiektów zabytkowych. Jako firma inżynieryjna specjalizuje się w budowie i modernizacji obiektów z obszaru ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w kompleksowym wykonaniu: oczyszczalni ścieków,przepompowni ścieków, ujęć wody, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, stacji uzdatniania wody, suszarni i spalarni osadów, składowisk odpadów.

Skip to content