Aktualności

Bartosz Gawrysiak stypendystą Prezesa Rady Ministrów

5c0665afa8ce3_o,size,933x0,q,70,h,bea6b9 (Copy)Najlepsi uczniowie szkół z regionu włocławskiego otrzymali w dniu 4 grudnia 2018 r. z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się we włocławskim II LO im. Mikołaja Kopernika. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski z danej szkoły. Wnioski wraz z uzasadnieniem przedstawiane są Radzie Pedagogicznej szkoły, a następnie szkoła może wytypować tylko jednego kandydata, który musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole maturalnej średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Z naszej szkoły to wyróżnienie otrzymał Bartosz Gawrysiak z klasy 4 Technikum Budowlanego o kierunku budownictwo ogólne. Społeczność szkolna składa serdeczne gratulacje naszemu uczniowi za uzyskane wyróżnienie. Gratulujemy także rodzicom, wychowawcy i  nauczycielom Zespołu Szkół Budowlanych. [galeria]

Skip to content