Aktualności

Warsztaty „Sztuka budowania”

245 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej uczniowie naszej szkoły (z klasy III BT), pod opieką p. A.Świątkiewicz-Szóstak, brali udział w plastycznych warsztatach profilaktyczno-twórczych pt. „Sztuka budowania”.  Celem projektu była edukacja oraz kształtowanie pożądanych postaw przez twórcze działania i sztukę. Zadanie realizowane było na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt obejmował:
– spotkanie ze specjalistą w dziedzinie profilaktyki uzależnień
– wprowadzenie podstawowych informacji o architekturze
– projektowanie konstrukcji architektonicznych, tworzenie makiet z zastosowaniem różnych materiałów
Dziękujemy za zaproszenie. [galeria]

Skip to content