Aktualności

Zajęcia profilaktyczne

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

W dniu 15 grudnia w niezwykłej scenerii odbyły się zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku Pana Piotra Bartczaka i Aleksandra Pradun. Spotkania były poświęcone tematyce podejmowania nielegalnej pracy poza granicami kraju i ewentualnych konsekwencji z tego wynikających. W zajęciach uczestniczyła młodzież kończąca naukę w naszej szkole, która niebawem będzie poszukiwać i podejmować pracę. [galeria]

Skip to content