Aktualności

„Zwolnieni z teorii” w ZSB

„Zwolnieni z teorii” w ZSB

„DZIAŁAJ DLA INNYCH,
UCZ SIĘ DLA SIEBIE”

W dniu 13 października 2016r. w naszej szkole odbyły się spotkania w klasach z jednym z pomysłodawców i zwycięzców projektu „Zwolnieni z teorii” – Bartoszem Durmą. Zapoznał młodzież naszej szkoły ze zwycięskim projektem ekipy z Włocławka – ,,Gala Dobrych Serc” realizowanym przez 5 młodych ludzi z naszego miasta. Projekt ten otrzymał Złotego Wilka za najlepszy projekt w szkole. „Zwolnieni z teorii” to pierwsza i największa praktyczna olimpiada zespołowa w Polsce, której celem jest budowanie obywatelskiej i przedsiębiorczej postawy wśród młodych ludzi poprzez zachęcanie ich do zainicjowania i zrealizowania własnych projektów społecznych. W odróżnieniu od olimpiad przedmiotowych organizowanych w szkołach, w których uczniowie mogą pochwalić się swoją wiedzą teoretyczną, w „Zwolnionych z Teorii” mają możliwość sprawdzenia się w działaniu. Uczestnicy programu sami identyfikują istotny problem społeczny swojej lokalnej społeczności i realizują działanie, które ma pomóc go rozwiązać. 500 projektów przeprowadzonych w tym roku w całej Polsce pozwala tworzyć mapę lokalnych potrzeb społecznych, ale także stanowi barometr społecznej wrażliwości młodzieży.
Wraz z Bartoszem Durmą promującym kolejną edycję olimpiady praktycznej „Zwolnieni z teorii” aktywnie promowała wolontariat Honorata Maj – Dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. [galeria]

Skip to content