Aktualności

„Czyste serca”

W dniach 3 – 4 października w naszej szkole odbyły się profilaktyczne spotkania dla młodzieży dotyczące zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy i narkotyków w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Prelegentem była przedstawicielka Stowarzyszenia „Czyste Serca”. Tematyka spotkania z młodzieżą dotyczyła dostarczenia podstawowych informacji na temat „dopalaczy” oraz zagrożeń wynikających z ich używania.

Skip to content