Aktualności

„KREWCY LUDZIE” W ZSB

W dniach 14 i 30 marca br. w ramach udziału w programie „Krewcy ludzie” współfinansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka uczniowie klas IIA, IIB, IIIA, IIIB i 2a wzięli udział w prelekcji mającej na celu uświadomienie znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Celem spotkania było promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży i uświadomienie,  że oddawanie krwi jest bezpieczne, bezbolesne, a każdy z nas w prosty sposób może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uczniowie ZSB przyjęli sobie za cel rozpowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa w społeczeństwie.

Skip to content