Aktualności

„Młodzi głosują” w ZSB

„Młodzi głosują” w ZSB

Dnia 23 października 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w symulacji wyborów parlamentarnych, zorganizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ” Młodzi Głosują”.Poprzedziła je akcja informacyjna na temat zasad głosowania oraz zgłoszonych kandydatur. Uczniowie odpowiedzialni za przeprowadzenie akcji, będący jednocześnie członkami Komisji Wyborczej, udzielali wyjaśnień oraz dbali o porządek i sprawną organizację wyborów.
Po zliczeniu głosów okazało się, że frekwencja wyniosła 29% a Komitety, które zdobyły największą ilość głosów to:
1. KW Wyborców „ KUKIZ ‘15”
2. KW „KORWiN”
3. KW Wyborców Zbigniewa Stonogi
Udział w młodzieżowych wyborach to ważna lekcja wychowania obywatelskiego, uświadomienie uczniom, jak ważny jest udział w wyborach, ile znaczy oddany głos, że warto wyrazić swoje zdanie a ponadto okazja do zapoznania się z mechanizmami wyborczymi oraz formą głosowania. [galeria]

Skip to content