Aktualności

ZIELONA SZKOŁA

ZIELONA SZKOŁA

W dniach 16-17-18. 04. 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z klasy III TB z Włocławka dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta wyjechali na „ZIELONĄ SZKOŁĘ W SENDENIU- MODELOWE WIEJSKIE CENTRUM EKOTURYSTYKI PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ”.  Opiekę sprawowało 2 nauczycieli Pani Joanna Banasiak i Pan Józef Kozłowski. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz wspólne spędzanie wolnego czasu były doskonałą okazją do integracji uczniów. Realizacji programu działań dydaktyczno – wychowawczych towarzyszyły zadania jak odejście od stereotypowych, banalnych tematów i pokazanie, że nauka może być nie tylko ciekawa, ale również bliska typowym problemom dnia codziennego. Zrealizowano zwiedzanie Stada Ogierów w Łącku, zajęcia przyrodnicze w lesie, wycieczki piesze i rowerowe, bieg na orientację z GPS szlakami turystycznymi. Zapoznano się z urządzeniami ekologicznymi, hydroponiczną oczyszczalnią ścieków wraz z monitoringiem, kotłownią na biomasę oraz kolektorami słonecznymi zamontowanymi na dachu obiektu. Program „Zielona Szkoła” stwarza możliwości realizacji tych celów, które trudne byłyby do podjęcia w normalnych szkolnych warunkach, jest prowokacją do odejścia od schematyzmu a przede wszystkim sprzyja temu, co najważniejsze w pracy edukacyjnej – „rozbudzaniu ducha”.

Skip to content