Aktualności

„Żyję bez ryzyka AIDS”

W związku z realizacją projektu „Żyję bez ryzyka AIDS” współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek  w dniu 20 października br. przeprowadzono z uczniami klasy 1a ZSZ warsztaty, które poprowadziła pedagog dr Anna Grabowska – Dąbek. Projekt zakłada przekazanie prawdy o HIV/AIDS, zamanifestowanie tolerancji i solidarności międzyludzkiej, zintegrowanie środowiska szkolnego do podejmowania działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS poprzez prowadzenie aktywnych i bezpiecznych form edukacji zdrowotnej.

Skip to content