Aktualności

UWAGA KONKURS!!!

Samorząd Uczniowski organizuje konkurs plastyczny pt. OZNAKI JESIENI

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas

Prace może złożyć zarówno uczeń indywidualnie jak i klasa

Prace można wykonać dowolną techniką graficzną

Prace powinny być oryginalne (kserokopie prac są wykluczone)

Praca powinna być wykonana na arkuszu papieru o formacie co najmniej A4

 Prace prosimy składać do 30 września 2014r do opiekunów Samorządu Uczniowskiego

 Każda praca zwiększa szanse danej klasy w rankingu na najlepszą klasę technikum i zawodową ☺

  Opiekunowie : M. Słowińska, B. Sokół

Skip to content