Aktualności

Warsztaty z przemocy i cyberprzemocy

W dniu 20 maja bieżącego roku odbyły się na terenie szkoły spotkania warsztatowe z zakresu przemocy, cyberprzemocy dla klas pierwszych. Prowadzone były przez specjalistę z PPP we Włocławku p. G. Cudną i miały na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przemocą oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z internetem, a przede wszystkim rozpoznawanie sygnałów związanych z uzależnieniem od internetu. Uczniowie wzięli również udział w spotkaniu z prawnikiem p. J. Cudnym, który obrazując przykładami przybliżył prawne skutki przemocy i cyberprzemocy.

Skip to content