Aktualności

POKAZ UDZIELANIA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Obowiązkiem prawnym i moralnym każdego obywatela, a szczególnie kierowcy jest udzielenie doraźnej pomocy potrzebującym, przede wszystkim ofiarom wypadku.

Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 KK:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony  instytucji lub osoby do tego powołanej.

W dniu 30 maja 2012 roku młodzież Zespołu Szkół Budowlanych miała możliwość obejrzenia  pokazu pomocy przedmedycznej w wykonaniu ratowników medycznych – słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Młodzież obejrzała zasady postępowania osoby udzielającej pierwszej pomocy przy:

– zachłyśnięciu się , zakrztuszeniu– ciało obce w jamie ustnej, – upadku z rusztowania, – zatrzymaniu akcji serca- chętni uczniowie  samodzielnie podłączali defibrylator stosowany podczas reanimacji. [galeria]

Skip to content