Aktualności

UWAGA!!! POMOC MATERIALNA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W związku z planowaną zmianą regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Włocławek prawdopodobne jest wprowadzenie w roku szkolnym 2011/2012 wypłat stypendiów w formie refundacji poniesionych przez rodziców kosztów na cele edukacyjne. Zachęcamy zatem rodziców do gromadzenia dowodów zakupów dokonanych na cele edukacyjne (faktury i rachunki wydawane na nazwisko wnioskodawcy lub ucznia). W przypadku zakupu książek używanych prosimy korzystać z umowy kupna – sprzedaży.

Skip to content