Aktualności

SUKCES ŁUKASZA LISIECKIEGO

Łukasz Lisiecki pod opieką p. Ireny Wadoń w finale centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” zajął III miejsce.
Zdobył 255 punktów na 300 możliwych, co dało mu tytuł laureata. Poza nagrodami rzeczowymi Łukasz uzyskał również zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest równoznaczne z osiągnięciem wyniku: 100%. Serdecznie gratulujemy!!

Skip to content