Aktualności

Echa ze spotkań i szkolenia z Cabri

25 listopada 2010 roku gościł w naszej szkole dr Bronisław Pabich, Krajowy Koordynator programów Cabri, nauczyciel matematyki, wykładowca kilku uczelni, autor licznych artykułów i poradników metodycznych, szkoleń i kursów dla nauczycieli, wieloletni koordynator Grupy Roboczej ,,Geometria CABRI” przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki. Tego dnia odbyło się dwugodzinne spotkanie z uczniami klas pierwszych technikum budowlanego, podczas którego przedstawił wykład dotyczący zagadnienień geometrycznych w przestrzeni z Cabri oraz półtoragodzinne szkolenie

„Lekcje matematyki z Cabri”

dla zainteresowanych nauczycieli z włocławskich szkół. Efektem pierwszego spotkania stała się kolejna sesja kompleksowego szkoleniowa z wykorzystaniem Cabri w postaci 25-godzinnego kursu:

„O nowy styl nauczania matematyki przy użyciu komputera”.

Kurs odbywał się w dniach 21-26 lutego 2011 roku. Nauczyciele w praktyczny sposób mogli wykorzystać swój potencjał twórczy w zastosowaniach Cabri II PL w dydaktyce matematyki, m.in. w planimetrii tworzyć figury i konstruować ich elementy, użyć makrokonstrukcji w tworzeniu trójkątów równobocznych, kwadratów, okręgów opisanych na trójkącie, na nowo spojrzeć na zagadnienia związane z wykorzystaniem symetralnej odcinka, konstrukcji stycznych do okręgu, zagadnień związanych ze statystyką, logiką, odkrywać własności funkcji, itp.
Pod kierunkiem prowadzącego dr Bronisława Pabicha, nauczyciele z zainteresowaniem mogli zagłębić się w możliwości wykorzystania programu Cabri 3D w zagadnieniach stereometrii, m.in. przy konstrukcjach brył przestrzennych, w zadaniach rachunkowych dotyczących czworościanu foremnego bez rachunków, czy w stelacjach wielościanów. Podczas kursu uczestnicy mogli w aktywny sposób wpływać na sześciodniowy przebieg szkolenia poprzez liczne dyskusje na temat filozofii programu Cabri, dydaktyki programu Cabri i nauczania matematyki z tym programem.
Do dyspozycji mieli także możliwość zakupienia serii sześciu książek autorstwa prowadzącego szkolenie, zaopatrzonych w CDROM, umożliwiających bezpośrednie użycie programu Cabri na lekcjach matematyki.
Każdy z uczestników otrzymał świadectwo ukończenia kursu Cabri.
Cieszy fakt, że w Zespole Szkół Budowlanych zostało zapoczątkowane pierwsze tak owocne szkolenie „O nowy styl nauczania matematyki” z wykorzystaniem Cabri.
Organizatorzy dziękują Dyrekcji Szkoły Zespołu Szkół Budowlanych i wszystkim osobom, które udzieliły wsparcia za możliwość realizacji spotkań.
Koordynator szkolenia i uczestnicy jeszcze raz wyrażają swoje podziękowanie dla dr Bronisława Pabicha za tak fantastyczną atmosferę i owocną wspólną pracę podczas kursu i w jego kuluarach.
Zapowiadany jest już dalszy ciąg cyklu kolejnych szkoleń we Włocławku.
O szczegółach wkrótce.

Skip to content